i-Gym

i-Gym is gymmen voor kinderen van 1,5 t/m 3 jaar. Elke zaterdag ochtend krijgen zij de kans om samen met de ouder/verzorger 3 kwartier te bewegen. De les start met een gezamenlijke activiteit, die wekelijks zal terugkeren. Na deze activiteit zal de leiding een korte instructie geven over het parcours dat er uit staat voor de kinderen. Ook zullen zij kleine handvatten geven, hoe u uw kleintje het beste kunt begeleiden.

Tijdens de i-Gym lessen krijgen de kinderen spelenderwijs wisselende bewegingssituaties aangeboden, waardoor ze geprikkeld worden om te bewegen: klimmen, klauteren, balanceren, hangen, springen, rollen , vangen en mikken. De gymles kan worden gezien als een schakel in de opvoeding die niet mag ontbreken. Uw kind leert tijdens de les onder meer hoe kleine opdrachten uitgevoerd moeten worden. Daarnaast komen het inschatten van afstand, diepte, hoogte en verte aan de orde. In de ontmoeting met andere kinderen, leert de peuter hoe rekening met elkaar moet worden gehouden en dat je op je beurt moet wachten. Daar komen dan ook nog andere dingen bij, zoals het zingen in een kring. Samen bewegen zal het contact tussen u en uw kind alleen maar verstevigen en het kind meer zelfvertrouwen geven.